Om Tabellen

#2020tabellen utvecklades med utgång i 1,2J. Det betyder att ingen ska behöva få en kula på sig med mer än 1,2J anslagsenergi (motsvarande 110ms med en 0,2g boll).

Tabellen är framtagen genom att beräkna luftmotståndets inbromsning av en airsoftkula. Eftersom vi vet att bollen ska ha max 1,2J vid sitt säkerhetsavstånd kan vi räkna ut hur mycket energi bollen behöver ha vid mynningen.

Ju tyngre en kula är, desto mindre energi behövs vid mynningen för att bollen ska komma ner till max 1,2J vid säkerhetsavståndet. Jämför att kasta en golfboll 30 meter mot att kasta en bandyboll 30 meter. Bandybollen behöver kastas betydligt hårdare än golfbollen för att ha någon chans att nå 30 meter.

För den teknsikt intresserade är beräkningarna baserade på följande:

Analytisk beräkningsmodell: Safety distances in airsoft with proper consideration of atmospheric drag (M. Kjelltoft, 2020).

Parametern luftdensitet: Utgår från NASA’s 1976 U.S. Standard atmosphere vid 15C och 0 meter över havet. Värdet är 1,225kg/m3.

Parametern luftmotståndskoefficient: Utgår The Airsoft Trajectory Project (ATP), samt NASA’s artikel Drag of a sphere. Värdet är 0,47 (dimensionslös).

En del av arbetet med att ta fram tabellen har varit just att ta fram en enda tabell. Det hade varit opraktiskt att ta tillhandahålla olika tabeller för alla möjliga fysikaliska förhållanden som kan råda på ett airsoftspel. Exempelvis värme, kyla, vind, höjd över havet, huruvida airsoftkulan är polerad, samt huruvida spelare verkligen håller sig till sitt säkerhetsavstånd eller om de skjuter för nära. Tabellen har tagits fram för att spegla det mest rimliga och praktiska genomsnittsscenariot, det vill säga vindstilla, svensk medeltemperatur under airsoftsäsongen och vid havsnivån.

Varför vindstilla förhållanden? Jo, låt oss leka med tanken att det blåser riktigt mycket, snudd på att spelet måste ställas in, säg 10m/s. Då påverkas kulan maximalt +10m/s (endast i absolut medvind), eller 0,02J för en 0,5g boll. I alla andra scenarion bromsas bollen in eller driver åt sidan. Den praktiska effekten har därför ansetts vara försumbar.

Varför svensk medeltemperatur och vid havsnivå? Jo, luftens densitet är en viktig parameter i beräkningarna och avgörande för hur snabbt kulan bromsas in av luften. Vid spel 1000 meter över havet är luftens densitet 1,111kg/m3 istället för 1,225kg/m3. Det innebär att Assault skulle behöva skruvas ner ca 3ms och en Sniper 2 skulle behöva skruvas ner ca 5ms för att ta hänsyn till den minskade luftdensiteten jämfört med havsnivå. Den praktiska effekten har därför ansetts vara försumbar.

Här nedan är #2020tabellen i sin helhet.

ms

här nedan kan man se vad de faktiska träffarna blir för varje kula och klass i tabellen.