Nyheter

Revidering / Uppdatering / Optimering

Efter ett och halvt år med tabellen hos olika arrangörer så ansåg vi att det var dags för vår första revidering av tabellen. Vi har fått in åsikter, förslag och tips från våra spelare och arrangörer sedan start. Och under en tid tillbaka så har arbetet för en revidering pågått.

Tabellens grundfundament är fortsatt att alla vapen ska träffa med max 1,2J vid sina respektive säkerhetsavstånd. Däremot har mynningsenergin justerats uppåt för flera vapenklasser i denna revision. Detta för att möta feedback från spelare och arrangörer för att tabellen ska fungera bättre för spel utomhus i Sverige, men ändå behålla samma höga säkerhetstänk som tidigare.

Det som har hänt är bland annat att Support, DMR och Sniper-klasserna tillåts ha högre ms vid mynningen än förra versionen.

Ytterligare en förändring är att flera vapenklasser har tagits bort. Flera av klasserna som infördes i första versionen av tabellen användes helt enkelt inte av arrangörer. I den uppdaterade tabellen har klasserna 0-10-20-30-40 meter säk. Det gör det enklare för både arrangörer och spelare att hålla koll och kontrollera sina säkerhetsavstånd.

Dessutom har flera estetiska ändringar gjorts som vi tycker gör tabellen lättare att läsa av. Till slut vill vi tacka alla som engagerat sig med feedback och synpunkter. Vi tar tacksamt emot alla tankar. Ambitionen är samla hela communityn kring tabellen och använda vår gemensamma kunskap och erfarenhet för att utveckla hobbyn framåt! Läs gärna mer under avsnittet Om oss.