Klasser

Med #2020tabellen är det tänkt att arrangörerna väljer de klasser som passar just deras bana/spel.
Man kan ha alla eller bara en klass, man kan sätta specifika regler för vissa klasser för att skapa dynamik.
På ”Arrangörs sidan” så finns några sådana exempel.

Klasserna

CQB 1: En klass för alla vapen som har max 1J vid träff på 0m.
Auto är tillåtet om arrangörer tillåter det på sin bana.

CQB 2: En klass för alla vapen som har max 1.2J vid träff på 0m.
Auto är tillåtet om arrangörer tillåter det på sin bana.

Assault: En klass för alla vapen som har max 1.2J vid träff på 10m.
Auto är tillåtet om arrangörer tillåter det på sin bana.

Support: En generell understöds klass.
Enbart understödsvapen är tillåtna i denna klass. Max 1.2J vid träff på 20m.
Enskilda arrangörer får ta ställning till vad som klassas som understödsvapen.
Rekommenderade vapen är: Understödsvapen, inte en ak/ar med trummagasin. 

DMR: En klass för vapen som har max 1.2J vid träff på 20m.
Enbart Semi/enkelskott är tillåten. Arrangörer får bestämma om Semi spärr är obligatorisk eller inte.
Enskilda arrangörer får ta ställning till vad som klassas som DMR och vilka andra eventuella krav på klassen.
Rekommenderade vapen är: Automatkarbiner med pipa över 14.5”, förstorande sikte och stödben, samt semi spärr.

Sniper 1: Enbart repetervapen/ ”bolt” som har max 1.2 vid träff på 30m.
Rekommenderade vapen är: Alla repetervapen/ ”bolt” vapen med förstorande sikte.

Sniper 2: Enbart repetervapen/ ”bolt” som har max 1.2 vid träff på 40m.
Rekommenderade vapen är: Alla repetervapen/ ”bolt” vapen med förstorande sikte.